HELSINGIN ASTANGA JOOGAKOULU |  Astanga  |  Ayurveda  |  Linkit  |  FAQ   |  Joogakauppa
Petri Räisänen
R Sharath
Juha Javanainen
Sri K. Pattabhi Jois
• Keskusta - Annankatu
   • mysore- ja tasoryhmäopetus (2.krs)
   •
jooga ja hyvinvointi (alak.)

• Kallio - Kolmas linja
    henkilökohtainen opetus


• HELSINKI lähialueet
    ja muut astanga-joogaryhmät

Astangajoogan "mantrat"

Astangajoogan asanaharjoituksen yhteydessä käytetään kahta ślokaa* tai ns. mantraa keskittymiseen; niiden esittämän aiheen ominaisuuksien meditoimiseen sekä juuri aloitettavan toiminnan positiiviseen vahvistamiseen:

 •  K. Pattabhi Joisin käyttämällä aṣṭāṅga yoga mantralla keskitetään huomio joogan harjoituksen aloittamiseen; mantrassa on kaksi osaa:
  1. Advaita veedaantaan liittyvä guru-mantra, jossa opettajat esitetään parantajina, jotka tuntevat vastalääkkeen olemassaolon harhan synnyttämälle myrkylle. Opettajien monikkomuoto viittaa opetusperinteeseen, joka on välittynyt gurulta oppilaalle sukupolvien ajan (guru parampara)
  2. Joogafilosofian ja -harjoitusten oppi-isän Patanjalin ominaisuuksia kuvaileva mantra.
 •  maṅgala mantralla keskitetään huomio joogaharjoituksen jälkeen takaisin arkiseen elämään sekä vahvistetaan ajatuksissa harmonisen maallisen elämän ominaisuuksia.

Ślokat tarkoittavat tässä värssyjä, joilla lausutaan ääneen ikiaikaisia tavoitteita ja ihanteita, joita ihmiset eri aikakausina ja kulttuureissa ovat tavoitelleet. Näiden lausuminen on osa vanhaa joogatraditiota, jota me astangajoogakoululla kunnioittamme. Nämä ns. mantrat eivät ole meille uskonnollisia.
* (śloka=värssy, runo; puhekielessä myös mantra, mutta mantra tarkoittaa tarkkaan ottaen veedisiä jumalten hymnejä, kun taas ślokat ovat ihmisten säveltämiä ja sanoittamia)

Ślokat ja mantrat ovat vanhaa sanskritin kieltä. Sanskritin kieli on siitä erityinen, että sen ääniin, sanoihin ja lauseisiin liittyy tietty rytmi, poljento, säveltasojen vaihtelu ja äänellinen värähtely, jotka osaltaan vahvistavat mielen keskittymistä.

Astangajoogan "mantrat" ovat kuultavissa sivuillamme sri K. Pattabhi Joisin lausumina. Valitse mantra yläosan valikosta päästäksesi ko. mantrasivulle.

Sanskritin kieltä pidetään Intiassa hyvin suuressa arvossa ja se on tärkeä väline, jonka avulla harjoitetaan paitsi kielen motoriikkaa myös keskittymiskykyä ja mielen rauhoittamista. Sanskritin kielisillä hymneillä katsotaan olevan erityisiä positiivisia vaikutuksia ihmisen mielentilaan ja tietoisuuteen, joten sanskritin resitoimista (chanttausta/lausumista) pidetään erittäin hyödyllisenä joogan harrastajille. Sanskritin kielellä löytyy valtavasti ikivanhojen veedisten hymnien (mantra) lisäksi mm. värssyjä ja mietelauseita (śloka, sūtra, subhaśita) sekä pyhiä lauluja (bhājan).

 •  veedinen shanti mantra myös suryanamaskara mantra
 •  shanti mantroja (rauhan mantrat) on useita, näissä keskitetään huomio ihmisen sisäisen, ihmisten välisen ja maailman rauhan vahvistamiseen.

Mantrat on translitteroitu niin, että pitkät vokaalit on merkitty kahdennettuna, esim."oom". Lisäksi on esitetty suomenkieliset ja englanninkieliset käännökset. Joissakin tapauksissa käännöksiä on useampia, koska mantrojen sisältö antaa usein mahdollisuuksia erilaisiin tulkintoihin.

Sanskritin kielestä

Sanskrit on Intian klassillinen kieli; se on hindulaisuuden, buddhalaisuuden ja jainalaisuuden liturginen kieli. Se on myös yksi Intian 22 virallisesta kielestä. Sanskrit tarkoittaa "jalostettua", "pyhitettyä" ja "luvattua". Sitä on aina pidetty "korkeana" (-arvoisena) kielenä ja käytetty pääasiassa uskonnollisissa ja tieteellissä yhteyksissä.


Mantra pushpam - veedinen rituaalinen hymni

Veedinen sanskrit on kielen esiklassillinen muoto ja veeda-uskonnon liturginen kieli. Sen arvellaan olevan yksi varhaisimmista indo-eurooppalaisen kieliryhmän jäsenistä. Vanhin tunnettu sanskritin kielinen teos on Ṛgveda, joka koostuu yli tuhannesta hymnistä. Sen on arveltu olevan peräisin toiselta vuosituhannelta eaa.

Nykyään sanskritia käytetään pääasiassa hindulaisissa uskonnollisissa rituaaleissa hymnien ja mantrojen seremoniallisena kielenä. Sanskritia yritetään elvyttää takaisin puhutuksi kieleksi Matturin kylässä Shimogan kaupungin lähellä Karnatakan osavaltiossa. Sanskritin moderni muoto hindi on yksi Intian 17 virallisesta kotikielestä.

1800-luvun lopulta lähtien sanskritia on kirjoitettu enimmäkseen deevanaagari-aakkoston avulla (devanāgarī). Sanskritia on kirjoitettu myös Intian muidenkin kielten aakkostoilla. Sanskritia kirjoitetaan myös latinalaisten aakkosten avulla, josta on standardisoitu oma sanskritin translitteroinnin kansainvälinen aakkosto, jota käytämme näillä sivuilla.

Miten sanskritia äännetään

Sanskritin kieltä pystyy harjoittelemaan melko helposti suomen kielen äänteiden pohjalta.
Seuraavassa lyhyt sanskritin kielen lausumisopas.

 • Tee selvä ero lyhyiden ja pitkien vokaalien välillä
  (viiva vokaalin yläpuolella tarkoittaa pitkää vokaalia; e ja o ovat aina pitkiä sanskritissa)
  Esim. Rāma ja Ramā
 • Lausu kaikki kirjoitetut kirjaimet, mukaanluettuna kaikki h:t.
  B ja bh ovat eri kirjaimia/äänteitä, ja h:n täytyy täytyy kuulua selvästi konsonantin yhteydessä.
  Esim. maga ja magha ovat eri sanoja.
 • Lausu kaikki sanat selkeasti ja rauhallisesti painottamalla pitkia tavuja.
 • Ṭ, ṭh, ḍ, ḍh ja ṇ ovat serebraaleja, jotka lausutaan kieli "taaksepain taivutettuna"
 • Varsinkin säkeen lopussa . lausutaan niin etta edeltävä vokaali toistuu henkäyksenä (aspiraatio).
  Esim. śāntiḥ lausutaan shaantihi.
 • Muista etta y äännetään kuten suomen "j" (yoga),
  j kuten "dj" (Jois),
  c kuten englannin "chair" (cakra),
  ś ja ṣ kuten "sh" (Śiva),
  s kuten tavallinen "s" (sūtra).

Linkkejä sanskritin kielen aakkostoon ja ääntämisoppaisiin:

Sanskrit Pronounciation Guide & Audio (KKSongs)
Sanskrit Pronounciation Guide (kria.org)
Quick Sanskrit Pronounciation Guide

info[at]astanga.fi | Eerikinkatu 8 | 00100 Helsinki | 09 870 2921