HELSINGIN ASTANGA JOOGAKOULU
Petri Räisänen
R Sharath
Juha Javanainen
Sri K. Pattabhi Jois
• Keskusta - Annankatu
    mysore- ja tasoryhmäopetus

• Kamppi - Eerikinkatu
    pienryhmäopetus

• Kallio - Kolmas linja
    henkilökohtainen opetus


• HELSINKI lähialueet
    ja muut astanga-joogaryhmät

SURYANAMASKARA MANTRAHA

The player will show in this div

śri K. Pattabhi Jois, 16.3.2000 Lakshmipuram, Mysore

om
            ╻            ╻
bhadraṁ karṇebhiḥ śṛṇuyāma devāḥ
  ¯      ╻           ¯    ╻
bhadraṁ paśyemākṣabhir yajatrāḥ
  ¯          ╻¯     ¯     ╻        ╻
sthirai-raṅgais tuṣṭuvāgṁsas tanūbhiḥ
   ¯╻         ╻          ╻
vyaśema deva-hitaṁ ya-dāyuḥ
         ¯      ¯
              ╻          ╻
svasti na indro vṛddha-śravāḥ
  ¯     ╻¯       ¯     ╻
svasti naḥ puṣā viśva-vedāḥ
  ¯         ¯    ¯   ╻
svasti nas tārkṣyo ariṣṭanemiḥ
  ¯     ¯        ¯╻
svasti no bṛhaspatir dadhātu
  ¯     ¯    ¯
                     ╻
om śantiḥ śantiḥ śantiḥ
       ¯      ¯

- lähde Rg Veda


- Shanti Mantra - Atharva Veda

Om

Oi jumalat, kuulkaamme korvillamme sen mikä on suotuisaa;
jumaloidut, nähkäämme silmillämme sen mikä on suotuisaa;
ylistäessämme jumalia vakain jäsenin,
nauttikaamme jumalten antamasta elämästä.

Olkoon muinaisuuden maineikas Indra meille hyväenteinen;
olkoon Pusan ja Visva-Devat meille suopeita;
olkoon esteettömän liikkeen Tarksya hyvin taipuvainen meitä kohtaan;
turvatkoon Brhaspati meidän hyvinvointimme.

Om rauhaa rauhaa rauhaa

Shanti (Rauha) Atharva vedan upanishadeille

Tämä shanti - rauhan - nostatus esiintyy Mundaka, Mandukya ja Prasna upanishadeissa. Rauhan värssy loppuu rukoukseen tulla suojelluksi kolmitahoisilta kurjuuksilta/piinoilta, tapatravas, jotka ovat adhyatmika (ruumiin ja mielen aiheuttamilta), adhi bhautika (eläinten tai toisten elävien olentojen aiheuttamilta), adhi daivika (luonnonmullistusten kuten maanjäristysten, tulvien, tsunamien tai vastaavien aiheuttamilta).

Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut :  Juha Javanainen


Om!

O gods, with our ears may we hear that which is auspicious;
Adorable Ones, with our eyes may we see that which is auspicious ;
while praising the gods with steady limbs,
may we enjoy the life that is alloted by the gods.

May Indra of ancient fame be auspicious to us;
may Pusan and the Visva-Devas be propitious to us;
may Tarksya, of unhampered movement, be well disposed towards us;
may Brihaspati ensure our welfare.

Om peace peace peace.

Shanti for Upanishads of Atharva Veda

This Shanti (Peace) invocation appears in the Mundaka, Mandukya and Prasna Upanishads. This Peace Chant ends with the prayer for protection from the Tapatrayas (Threefold miseries) Adhyatmika (Body, Mind), Adhi Bhautika (Animals, other living Beings) and Adhi Daivika ( Natural calamities like Earthquake, Flood,Tsunami, etc.)


- Shanti Mantra - Taittiriya Upanishad

The player will show in this div

Om
sham no Mitrah sham Varunah
sham no Bhavatvaryamaa
sham na Indro Br.haspatih.
sham no Vishnururukramah.
namo brahmane namaste vaayo
twameva pratyaksham Brahmaasi
twaameva pratyaksham Brahma vadishyaami

r.tam vadishyaami
satyam vadishyaami
tanmaamavatu
tadvaktaaramavatu
avatu maam
avatu vaktaaram.

Om shantih shantih shantih!


Merkitys

1)
Om
Olkoot Mitra, Varuna ja Aryama meille suosiolliset.
Olkoot Indra ja Brhaspati ja pitkien harppausten (askelten) Vishnu meille suosiolliset.
Kumarrukset Brahmanille (korkein todellisuus).
Kummarrukset Teille, oi Vayu.
Te olette näkyvä Brahman.
Julistan Teidän olevan näkyvä Brahman.
Kutsun Teitä oikeamieliseksi ja totuudeksi.
Suojelkoot hän opettajaa ja minua.
Suojelkoot hän opettajaa.
Om rauhaa rauhaa rauhaa.

2)
Om
Tehkööt Mitra, Varuna ja Aryama meille hyvin.
Tehkööt Indra, Brhaspati ja Vishnu, jolla on laaja valtapiiri, meille hyvin.
Tervehdimme herra Brahmaa ja herra Vayua,
ainoaa näkyvää Brahmania.
Me sanomme oikeus.
Me sanomme totuus.
Suojelkoot se meitä, ja
suojelkoot se opettajaa.
Om rauhaa rauhaa rauhaa.


Meaning 1):
"Om. May Mitra, Varuna and Aryama be good to us!
May Indra and Brihaspati and Vishnu of great strides be good to us!
Prostrations unto Brahman! (Supreme Reality).
Prostrations to Thee, O Vayu!
Thou art the visible Brahman.
I shall proclaim Thee as the visible Brahman.
I shall call Thee the just and the True.
May He protect the teacher and me!
May he protect the teacher!
Om peace, peace, peace!"

Meaning 2):
"OM. May Mitra do good to us, may Varuna do good to us,
may Aryama do good to us,
may Indra do good to us,
may Brihaspati do good to us, and
may Vishnu who has vast coverage do good to us.
We Salute Lord Brahma and Lord Vayu,
the only visible Brahman.
We say right,
we say truth,
may it protect us and
may it protect teacher.
OM Peace, Peace and Peace"

info[at]astanga.fi | Fredrikinkatu 49 | 00100 Helsinki | 09 870 2921